Liên hệ

KHO LẠNH HP

Địa chỉ: Số 189 đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.

Tel: 0225.8830.105

Hotline: 094.996.0993

Email: [email protected] / [email protected]